Bejelentés


Áradások-figyelmeztetések Szorongattatván haladván az Utolsó Idők Z szakaszában

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.http://kepkezelo.com/images/13qq3mqj7v6l6ygen2hf.jpg

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek
2012. augusztus 11., szombat, 20:10
Drága szeretet leányom, az esőzések, melyek a világra hullnak, a Szememből hulló könnyeim özönvízét jelentik, amikor azt látom, hogy Isten gyermekei oly messze vándorolnak az örök üdvösség ösvényétől.
A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek.
A könnyek völgye hirtelen keletkezik majd mindenhol, és ezt a klímaváltozásnak és a globális felmelegedésnek tulajdonítják. De ez nem így van.
A világon oly sok ember nem hisz Istenben. Engem sem tisztelnek, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett a hamis istenek utáni szenvedély rögeszméi emésztik fel őket.
Mit értek ez alatt?
Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtettek a világban, a tv, a divat, a zene és a sport által.
Aztán emberi bálványokká magasztalják őket és tiszteletüket fejezik ki nekik.
Majd olyan módon bálványozzák őket, amellyel nemcsak maguknak ártanak, de a felmagasztalt személynek is.
Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és mindent megtesznek, hogy lemásolják életstílusukat, az öltözködésük módját, a személyiségüket, még a fizikai megjelenésüket is.
Ez a pogánysággal egyenértékű.
Mindez meg volt már jövendölve, leányom.
A világ hamis isteneket fog bálványozni.
Ezek az emberek a testük, s önmaguk iránt vannak tele szeretettel, és megkeményedett szívükben kevés a jóindulat vagy a szeretet felebarátaik számára.
Szívük kővé vált.
Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán varázsa alá estek, aki ezeket a hiedelmeket és gondolatokat az elméjükbe helyezte.
Az emberi test itt már nincs tiszteletben tartva.
A testet Isten teremtette, és mint ilyen, egy templomot jelképez, amelyben Isten jelenlétének kellene lakoznia.
Amikor a Sátán kísért, akkor a testre, és a testi örömökre összpontosít, az érzékeken keresztül.
Ezért van az, hogy az emberek most annyira szeretik saját testüket, és azt egy oszlop talpazatra állítják, szemlére.
Soha nem elégednek meg azzal, ahogyan megalkotta Isten a testüket, folyamatosan törekednek arra, hogy tökéletesítsék, megváltoztassák és módosítsák az emberi testet, hogy megfeleljen a tökéletesség értelmezésének.
Amilyen módon, különösen a nők, megváltoztatják testüket, és ahogyan azt erkölcstelenül mutogatják a világnak, undort kelt Bennem.
Azok a nők, akik szégyen nélkül közszemlére állítják testüket, bűnt követnek el, de lehet, hogy ők ezt nem tudják. Azt gondolják, hogy meggyalázhatják testüket, amellyel születtek, és úgy fitogtatják önmagukat, ami bűn okozója lehet.
Önszeretetük a büszkeség legnagyobb bűneinek egyike. Aztán arról győzik meg a fiatal lányokat, hogy testük ily módon történő nyilvános mutogatása helyén való.
A test oly sok bűnével kérkednek a világon, és úgy vélik, az elfogadhatónak tekinthető.
De ők mind büntetésre számíthatnak a halál után. Nemcsak bűnt követnek el, de még úgy állítják azt be, mintha egy jó dolog lenne.
A házasságtörést manapság elfogadják, és helyeslik.
A gyilkosság nem sokkol többé, és már nem tisztelik az emberi életet.
Féktelen már a szexuális erkölcstelenség, és indokoltnak tartott.
Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.
Amíg az emberiség elfogadja azt, hogy a bűn mindig bűn legyen, elveszíti a jogot, hogy belépjen a Paradicsom Kapuin.
Mert minden bűnért, amellyel vétkeztek, az a testrész, amit a bűn elkövetésekor használtatok, égni és tisztulni fog a Tisztítótűzben.
Ha halálos bűnben vagytok, azokban a testrészetekben, amellyel bűnt követettek el, örökre fogjátok érezni a tűz kínzó fájdalmait. Ennek a gyötrelemnek pedig nem lesz vége.
Miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember tudja, hogy amit tesznek az rossz, de gondatlanul folytatják a vétkezést, mert ez a világ szemében elfogadható.
A szórakoztató és a média ipar az ilyen viselkedések hamis elfogadását váltották ki, és a hazugságok által sok ártatlan lélek vált erkölcstelenné.
Most, csak az Igazság mentheti meg őket. Nekik az Igazság Könyve adatott, de vajon fognak-e hallani? A Sátán és az ő bukott angyalai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne halljanak!
Majd csak akkor fognak megválni az üres, haszontalan és undorító szokásaiktól, amikor az égből jövő büntetések megmutatkoznak. Mert ők túlságosan el lesznek foglalva azzal, hogy túléljék, és hogy kenyeret tegyenek a szájukba.
Sajnos, egyedül csak az ilyen büntetések során tisztulhat meg az emberiség ezen a Földön.
Azáltal, hogy még életükben megadatik nekik a megtisztulás ajándéka, még egy esélyt kapnak arra, hogy elkerüljék a tüzes tavat (a pokol tüzét).
Szeretett Üdvözítőtök
Jézus Krisztus
A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

2012. augusztus 29., szerda, 23:00
Drága szeretett leányom, a csata most kezdődik.
Minden rossz törvényért, melyet a nemzetek bevezettek, és mely ellentétben áll Isten Törvényeivel, a büntetés erői – Atyám Keze által – le fognak sújtani rájuk.
Minden gonosz bűncselekmény támadva lesz, melyet Isten Törvényeivel szemben dacolva vittek végbe, és minden nemzet szenvedni fog bűneikért.
Mint ahogy Isten Irgalmassága is nagy, és a lelkek megmentése érdekében a lehető legnagyobb szélességet fogja betakarni, úgy Isten büntetése is elszabadul, hogy a gonosz terjedését megállítsa.
A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.
Azok, akik Isten Törvényeit megtartják, támogatva lesznek.
Azok, akikért imádkoznak, és személyes áldozatot hoznak engesztelésül bűneikért, kegyes bánásmódban fognak részesülni.
Azok, akik megtagadják Isten követését, annak ellenére, hogy ismerik az Igazságot, és akik gonosz törvényeik által megfertőzik a lelkeket, melyeket nemzeteiken belül hoztak be, meg lesznek büntetve.
Sok vihar, áradás és földrengés fog bekövetkezni.
Mert minden Isten elleni sértés heves ellenállásba ütközik majd, úgy, hogy idővel a megtisztulás be fog és be tud teljesedni.
Soha ne feledjétek: az Isten iránti szeretetnek a szívből kell jönnie.
Ha megtagadjátok Isten Szavát, akkor ezért szenvedni fogtok.
Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az istenfélelem egy természetes része a minden dolog Fenséges Megteremtőjével való kapcsolatnak, és Szeretetnek.
Tiszteletet kell mutatni Isten Törvényeivel szemben.
Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor Isten Törvényeit kigúnyolják, ami megrontja az emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.
Jézusotok
A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben
2012. december 8. szombat, 11:40
Drága szeretett leányom, ahogy Atyám felkészítette a világot Első Eljövetelemre, úgy most is felkészíti gyermekeit Második Eljövetelemre.
Az egész Mennyország ujjongott, amikor megszülettem, mert tudták, hogy azért lettem küldve, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól. Most minden angyali kar és minden szent azért örvend, mert a világ felkészítésére történő előkészületek már most folyamatban vannak, hogy a világ még egyszer üdvözöljön Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát.
Az időpontokat csak Atyám tudja, de azt elmondhatom nektek, hogy erre nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés után kerül majd sor.
Ez az az idő, amelyre Atyám türelmesen várt. Végül a szakadékba veti a fenevadat és démonait, akik a Földön járva kínozzák gyermekeit.
A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben.
Erre szükség van, mert ez azt jelenti, hogy sok ember fog bocsánatot keresni bűneire, akik egyébként azt nem tették volna meg.
A földrengések, viharok, áradások és az évszakra nem jellemző időjárás összekapcsolódnak, hogy a méregtől megtisztítsák a Földet. A szárazföld, a tenger és a levegő, szintén megtisztulásra kerül, hogy készenlétben álljon az Új Paradicsomra, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad.
Minden gondosan van megszervezve, Atyám Isteni Terveinek megfelelően. Az Isteni törvényeket, melyek Atyám Királyságát a Földön és a Mennyben szabályozzák, az emberek kevésbé ismerik.
A Prófétáim és az Én Tanításaim által sok mindenre meg lettetek tanítva. Mégis sok minden rejtély maradt a számotokra. Amikor idővel a rejtélyek feltárulnak előtettek, akkor fogjátok megérteni az emberi szenvedés okát.
Sokan közületek tanult teológusok, akik – amennyire csak tudják – betartják az Általam meghatározott Törvényeket.
Akkor ti azt is tudjátok, hogy a Szeretet, amit Isten minden gyermeke számára tartogat, felülmúl minden teológiai gondolkodást.
Ugyanez vonatkozik az egyszerű lélekre is, aki Irántam, szeretett Jézusa iránt igaz szeretetet érez, anélkül, hogy elemezné, miért.
Azáltal, hogy bíztok Bennem és elfogadjátok, hogy Szeretetem irgalmas és türelmes, azt is tudjátok, hogy Én teljesíteni fogom az Atyám által tett Ígéreteket.
Az Ő Isteni Akarata végre beteljesül. Csak az Ő Akarata tud békét biztosítani gyermekei között. Ez egy olyan megnyilvánulás lesz, hogy minden Teremtménye szeretni fogja Őt, elfogadja Szeretetét és Ajándékait, amelyekkel gyermekeit el szeretné árasztani.
A világ csak egy töredékét pillantotta meg az Atyám által alkotott csodáknak.
Gyermekei még nem voltak tanúi annak az Igaz Dicsőséges Királyságnak, ami várja őket.
A sok fájdalom és szenvedés után, melyet a Sátán vezetésével a bukott angyalok okoznak a földieknek, most minden meg lesz oldva.
A végső csata a gonosz elpusztításának végleges befejezése lesz.
A Nagyfigyelmeztetés egy csoda, melyet Atyám engedélyezett, hogy az Új Királyságába való belépést annyi gyermekének biztosítsa, amennyinek csak lehetséges.
A hitehagyás és a tanbeli tévedések miatt, melyeket a megtévesztett felszentelt szolgák terjesztettek az elmúlt négy évtizeden keresztül, ez az egyetlen módja az emberiség gyors egyesítésének.
A világ népességének jelenlegi nagyságát tekintve ez azt jelenti, hogy a Lelkiismeret Megvilágításának e csodája által milliárdokat lehet megmenteni.
Miközben az idő a Nagy Megpróbáltatás felé halad, Én, az Isten Báránya, ki fogom nyilatkoztatni a világnak a Jánosnak adott Pecsétek valódi jelentését.
Az Igazság Könyve az Isten Igéje, mely Atyám Könyvén keresztül mind a mai napig adatik az emberiségnek. Az emlékezteti Isten gyermekeit az Igazságra, mivel oly sokan elfelejtették azt.
A végidőkre vonatkozó misztériumok is – ahogyan az Dániel prófétának adatott – fel lesznek tárva, hogy mindnyájan felkészülten, a szabad akaratotok által lépjetek be az Új Paradicsomba.
Ne utasítsátok el az Igazságot, ahogyan az most adatik nektek, mert az hasonló lenne egy beteg emberhez, aki elutasítaná betegségének kezelését. Az Igazság nélkül nem lennétek megfelelően felkészülve arra, hogy belépjetek Új Paradicsomomba.
Jézusotok
Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban
2012. december 25. kedd, 19: 20
Drága szeretett leányom, a világra vonatkozó Üdvösségtervem az Én Időmben kezdődött el, 2012. december 22 – én.
Ez az idő a világban az Én időm, amikor Isten valamennyi gyermekét egybe gyűjtöm, miközben a nagy csata elkezdődik.
A nagy megpróbáltatás ezen időszaka egy ideig el fog tartani. A háborúk kiterjednek majd, mígnem a nagy háborút bejelentik; és a világ meg fog változni.
Minden nemzet tanúja lesz a változásoknak. Erre nektek fel kell készülnötök, és el kell fogadnotok, hogy mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük még Második Eljövetelem előtt.
Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban.
Az éghajlati változások elkezdődnek mindenhol, és az időjárás olyannyira más lesz, hogy az furcsának tűnhet majd számotokra.
Elérkezett az idő mindazok számára, akik megnyitották szemüket az Igazságra, hogy megtervezzék Számomra az utat, amely által mindenkit Szentséges Karjaimban fogadhatok.
Ne féljetek, mert Szeretetem sok mindent meggyengíthet, és imáitok meg tud és meg is fog enyhíteni sokat ezekből a dolgokból, valamint a fenevad által tervezett kegyetlenségekből.
Jézusotok

Szavazás
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!