Bejelentés


Áradások-figyelmeztetések Szorongattatván haladván az Utolsó Idők Z szakaszában

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.EGY 90 ÉVES NORVÉG TESTVÉRNŐ PRÓFÉCIÁJA 1968-BÓL

Egy 90 éves testvérnő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába. Most, mintegy 44 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is.

Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, keresztény ismerősei körében jó bizonyságnak örvendett mindenhol. Ez volt tehát, amit látott:"Láttam a Jézus visszajövetele előtti időt, és a harmadik világháború kitörését. Az eseményeket a természetes szememmel láttam. Úgy láttam a világot, mint egy bolygót, és láttam Európát, országról országra. Láttam Skandináviát. Láttam Norvégiát. Láttam, ahogy bizonyos dolgok megtörténnek közvetlenül Jézus visszajövetele és az utolsó csapás (nyomorúság) megtörténte előtt, - ami pedig egy olyan nyomorúság lesz majd, amelyhez hasonlót még soha azelőtt nem láttunk, sem nem tapasztaltunk."

A testvérnő 4 hullámot említett.

1. "Először is, Jézus visszajövetele és a harmadik világháború kitörése előtt egy olyan nyugalmi (enyhülési) időszak lesz, melyet azelőtt soha nem tapasztaltunk. A keleti és nyugati szuperhatalmak között béke lesz, hosszú ideig tartó béke. (Emlékezzünk csak, ez 1968-ban volt, amikor a hidegháború még javában zajlott - E. Minos) Ebben a békeidőszakban sok országban fegyverzetcsökkentést fognak végrehajtani, Norvégiában is, és így nem leszünk felkészültek akkor, amikor az (a háború) bekövetkezik. A harmadik világháború oly módon tör majd ki, ahogy senki sem gondolta volna - és egy váratlan helyről indul majd."
2. "Egy addig páratlan, nagyfokú langyosság fogja eluralni a keresztényeket, egy nagyfokú elhajlás az igaz, élő kereszténységtől. A keresztények nem lesznek nyitottak a szívbe hatoló prédikálás iránt. A korábbi időktől eltérő módon már nem akarnak majd hallani bűnről és kegyelemről, törvényről és evangéliumról, megtérésről és helyreállásról. Mindezek helyett egy helyettesítő, pót-üzenet jön: a bővölködő (boldogság) kereszténység." "A keresztényeknek az lesz a fontos, hogy sikeresek legyenek, hogy "valakik" legyenek, hogy anyagi javaik legyenek, olyan dolgaik, amelyeket Isten ily módon soha nem ígért meg nekünk.

A templomok és imaházak egyre üresebbek lesznek. A prédikálás helyett, - amihez pedig generációk óta hozzá vagyunk szokva, mint pl. 'Vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust' - a szórakozás, művészet és kultúra fog egyre nagyobb mértékben bejönni a gyülekezetekbe, ahol pedig megtérésre és ébredésre kellene összegyülekezni. Mindez egyre nagyobb mértékben fog majd jelentkezni közvetlenül Jézus visszajövetele előtt."
3. "Norvégiában egy olyan nagymértékű morális hanyatlás következik be, melyhez hasonlót az ország még nem látott. Az emberek úgy élnek majd együtt, mintha házasok lennének - csak éppen házasság nélkül. (Ha jól emlékszem, az "együttélés" terminus, mint olyan még nem létezett 1968-ban - E. Minos) Megnövekszik a házasság előtti erkölcsi tisztátalanságok száma, és a nagyfokú házastársi hűtlenség lesz a természetes (a megszokott), melyet majd megpróbálnak mindenféle szemszögből igazolni. Ez még a keresztény körökbe is befurakszik, és a keresztények megtűrik majd, - még a természet ellen is vétkeznek majd. Mielőtt Jézus visszajön, olyan TV programok lesznek majd, amelyeket soha még csak nem is láttunk azelőtt." (A TV, mint olyan, pont 1968-ban került be Norvégiába -E. Minos) "A TV megtelik majd szörnyű erőszakkal, olyannal, ami megtanítja az embereket arra, hogyan gyilkolják és pusztítsák el egymást. Az utcáink sem lesznek már biztonságosak. Az emberek azt fogják utánozni, amit látnak. Nemcsak egy állomás lesz majd a TV-ben, hanem állomások tömkelege. (A testvérnő akkor még nem ismerte a "csatorna" szót, amelyet mi ma használunk, ezért nevezte ezeket állomásoknak. - E. Minos) A TV olyan lesz majd, mint a rádió, ahol sok állomás fogható, és megtelik erőszakkal. Az emberek a TV-t szórakozásra használják majd. Szörnyű gyilkolásos jeleneteket látunk majd, és azt, hogy az emberek hogyan pusztítják egymást, s ez fog majd elterjedni a társadalomban. Szex-jeleneteket is mutatnak majd a képernyőn mindazt a szexuális bensőségességet, amely csak történik egy házasságban." (Ennél a pontnál én akkor tiltakoztam, mondván, hogy hiszen még a jogi paragrafusok is tiltják az ilyet. - E. Minos) Aztán az idős testvérnő azt mondta: "De ez igenis meg fog történni, és meg fogod látni. Minden korábbi dolgunk (a jogi gátak) leomlik, és a legtisztátalanabb dolgok fognak majd a szemünk előtt lezajlódni."
4. "A szegény országokból az emberek Európába fognak majd áramlani. (1968-ban az emigráció mint olyan, még nem létezett. - E, Minos) Skandináviába is sokan jönnek majd és Norvégiába is. Annyira sokan, hogy az ott élő emberek már nem szeretik majd őket, és keményen fognak velük bánni. Majdnem úgy, mint ahogy a zsidókkal bántak a második világháború előtt. Aztán betelik a bűneink teljes mértéke." (Az emigráció témájánál némileg ellenkeztem. Akkoriban ezt még nem értettem meg. - E. Minos) Könnyek gördültek le az idős hölgy arcán. "Én már nem látom meg ezeket, de te meg fogod látni. Aztán hirtelen Jézus visszajön, és a harmadik világháború kitör. Rövid háború lesz majd." (Ezt is látta a látásban.) "Ehhez a háborúhoz képest mindaz, amit én korábban a háborúkból láttam, pusztán gyerekjátéknak tűnik majd. Ez a háború egy nukleáris atombombával ér majd véget. A levegő olyan szennyezett lesz, hogy alig lehet majd lélegzetet venni. Ez teljesen befed majd több kontinenst is, Amerikát, Japánt, Ausztráliát, és a gazdag államokat. A víz is megromlik (szennyezett lesz). A földet nem tudjuk megművelni. Mindennek az eredménye az lesz, hogy csak egy maradék marad majd meg. A gazdag államokból életben maradtak megpróbálnak majd a szegényebb országokba menekülni, de azok annyira kemények lesznek majd, mint amennyire mi voltunk velük."
"Annak nagyon örülök, hogy én ezt már nem látom majd meg, de amikor eljön az idő, bátornak kell lenned, és el kell mondanod ezt majd másoknak. Ezt a látást Istentől kaptam, és nincs benne semmi olyan sem, ami ne egyezne meg azzal, amit az Ige mond. Azok, akiknek a bűneiket Isten már megbocsátotta, és Jézus az Ura és Megváltója, biztonságban vannak."


http://www.vargamakai.com/norvegprofecia.html

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!